En aquest projecte s'evidencien linealitat i proporcions noves. L'horitzontalitat de la gran illa central, amb la península sortint, es complementa amb les columnes que recorden els armaris dels anys 50 conferint a tot el conjunt una elegància sofisticada.