Optimitzar tots els espais
L'aplicació del sistema wall darrere de les columnes i a l'illa permet augmentar la funcionalitat en totes les zones de la cuina fent la seva utilització fàcil i funcional.