Superfícies llises i perfectes
Les àrees funcionals estan incorporades en estructures monolítiques que no revelen res de la seva essència. La mirada és lliure de lliscar sobre les superfícies llises i perfectes admirant la nova manera de viure la cuina.